This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More information

Town Walls

Mestský fortifikačný systém Modry bol vybudovaný v rokoch 1610-1646 podľa plánu talianskych staviteľov a má charakter renesančného bastiónového opevnenia. Hradby siahajúce do výšky 4-5 metrov majú dĺžku 2300 metrov, čo je asi 70% ich pôvodného rozmeru. Opevnenie mesta sa stavalo podľa línie už existujúcej mestskej zástavby, preto majú hradby nepravidelný tvar. Vstupy do mesta z troch predmestí chránili brány: Dolná, Pezinská a dodnes stojaca Horná brána. Kruhovitá veža, zvaná aj Červená veža, slúži dnes ako Galéria národného umelca Ignáca Bizmayera a štvorcová Dolná veža je súčasťou hotela Majolika.

  • Historical attractions
POIs