This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More information

The Round Tower

Bašta tvorí dominantu južnej časti mestského opevnenia. Pôvodne valcovitá štvorpodlažná veža z rokov 1610-1646 bola situovaná na najvyššom mieste hradobného múra. Umožňovala dobrý výhľad na celé okolie vrátane prístupových ciest ku bránam do mesta. Jej hlavný význam spočíval vo funkcii rozhľadne, jej obranná schopnosť totiž nebola vysoká. Po renovácii roku 1994 v nej bola zriadená Galéria národného umelca Ignáca Bizmayera.

  • Historical attractions
POIs