This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More information

Statue of Ľudovít Štúr

Súsošie akademického sochára Miroslava Motošku z roku 1938 sa skladá z komplexu plastík z carrarského mramoru. Dominujúca socha Ľ. Štúra symbolizuje jeho vedúce postavenie v slovenskom národnom hnutí 19. storočia. Bočné súsošie vľavo stvárňujú symbolické postavy slovenských dobrovoľníkov revolúcie rokov 1848/1849, súsošie vpravo pozostáva z postáv Štúrových najbližších generačných druhov: J. M. Hurban, M. M. Hodža a J. Francisci-Rimavský.

  • Historical attractions
POIs