This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More information

The Upper Gate

Horná brána predstavuje významnú dominantu historického jadra Modry. Je to jediná zachovaná pôvodná mestská brána postavená v rokoch 1610-1646. Ako súčasť mestského opevnenia chránila a umožňovala vstup do mesta zo severného predmestia. Klenutý prejazd v prízemí chránila vodná priekopa, padací most a strieľne. Na jej čelnej stene je osadený reliéfny erb Modry s latinským nápisom, úryvkom zo 127. žalmu: „Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.“ Od roku 1988 je Horná brána v správe Múzea Ľudovíta Štúra.

  • Historical attractions
POIs