This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More information

Convent of St. Ursula Order (Claudianum)

Kláštor slúžiaci na výchovu rímskokatolíckych dievčat dal postaviť roku 1901 mestský opát Ľudovít Erney. Trnavské uršulínky tu roku 1903 založili Kláštor Rádu sv. Uršule. Jej personál viedol ľudovú školu, detskú opatrovňu, dievčenskú meštiansku školu a internát. Kláštor bol roku 1950 skonfiškovaný štátom a roku 1951 boli sestry násilne odvezené do textilnej továrne v Hanušoviciach. Kláštor bol následne premenovaný na „charitný domov“, k jeho zrušeniu došlo v septembri 1952 a sestry boli prevezené do Jasova. Uršulínky sa do svojho kláštora vrátili až po roku 1990.

  • Historical attractions
POIs