Diese Webseite verwendet cookies. Bei der Verwendung dieser Webseite geben Sie Ihe Einverständnis mit ihrer Nutzung. Weitere Informationen

Spierlinge

Tri modranské oskoruše sú chránené od roku 2003. Tieto vzácne stromy sa týčia na kopci za mestskými hradbami a stoja v súčasnosti na súkromných pozemkoch. Najmenší strom, s obvodom kmeňa 254 cm, s priemerom koruny 12 metrov, má odhadovaný vek 150 rokov. Najväčší strom má obvod kmeňa 503 cm a odhadom viac ako 300 rokov. Patrí k najväčším oskorušiam v Európe.

  • Interessante Naturgebiete
POIs