Diese Webseite verwendet cookies. Bei der Verwendung dieser Webseite geben Sie Ihe Einverständnis mit ihrer Nutzung. Weitere Informationen

"Zámčisko" ehemalige Schacht

Rozsiahle hradisko využívané a dobudované pravdepodobne vo veľkomoravskom období. Jeho výhodná strategická poloha umožňovala kontrolu komunikácií na vzdialenosť 15-20 km. Hradisko má tvar 115 m dlhej a 105 m širokej podkovy uzavretej valom, ktorý je kombinovaný po celej svojej dĺžke s priekopou. Zámčisko sa skladá z dvoch nádvorí, pri východnom konci valu je prameň, ktorý poskytuje vodu počas väčšej časti roka. Posledný zisťovací prieskum tu vykonalo roku 1999 Archeologické múzeum SNM, ktoré datovalo najmladšiu fázu opevnenia do 13. a začiatku 14. storočia. Zámčisko je dostupné z letoviska Harmónia modrou turistickou značkou alebo z Modry modrou a neskôr žltou turistickou značkou, alebo zo Zochovej chaty červenou a potom modrou turistickou značkou.

  • Interessante Naturgebiete
POIs