This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More information

Cykloturistické odpočívadlo

Cykloturistické odpočívadlo pri Kalvárii v Modre zlepšuje podmienky pre cyklistov v regióne. Jeho unikátnosť spočíva vo funkčnom spojení cyklocesty s oddychovou zónou pre návštevníkov, je výnimočné danou lokalitou a nádherným výhľadom na okolie. Pre cyklistov sú k dispozícii stojany na bicykle a oddychová zóna s lavičkami a hracími prvkami.

  • Nature attractions
POIs