Diese Webseite verwendet cookies. Bei der Verwendung dieser Webseite geben Sie Ihe Einverständnis mit ihrer Nutzung. Weitere Informationen

Friedhof der deutschen und österreichischen Holzhäcker, sog. Huncokári

Huncokársky cintorín v miestnej časti Modry na Piesku je drevorubačským cintorínom. Vznikol pri osade nemeckých drevorubačov, tzv. huncokárov (skomolené nemecké slovo Holzhacker), ktorí sa v tejto časti Modry usadili v 18. storočí. Boli zručnými drevorubačmi, vysádzali však aj nové porasty lesa, zakladali rybníky, pálili drevené uhlie, či dorábali vápno. K osade, ktorá pozostávala z niekoľkých usadlostí, patrila aj kaplnka svätej Márie Magdalény.

  • Interessante Naturgebiete
POIs