This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More information

Evanjelic Church in Kráľová

Základný kameň evanjelického a. v. kostola na Kráľovej bol položený roku 1868, napriek mnohým prekážkam bol kostol dostavaný roku 1875. Budova kostola je postavená v historizujúcom slohu s prvkami románskeho slohu.

  • Historical attractions
POIs